Beslut: ingen mobil vid bilkörning

Mellan år 2015 och 2016 ökade antalet döda i trafiken med 4 %, ett avvikande resultat mot den generella trenden. En stor anledning till detta är antagligen användning av mobiler, menar Jan Lindholm (MP). Han vill se ett utökat mobilförbud i trafiken som kompletterar dagens sms-förbud med fler restriktioner. Går du till dig själv så kanske du inser att mobilen har en tendens att ta alldeles för mycket uppmärksamhet när du går eller cyklar. Låt då inte 1000kg metallklump vara lika ouppmärksam.

Hur nya mobilförbudet kan se ut

Det är inte beslutat än exakt hur det nya förbudet av mobiltelefoner ser ut. Idag säger lagen: “mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet”. Alltså att det får användas, men bara om det inte stör din körning. Säg att du har en ny smartphone vars abonnemang ringer i fickan. Sekunden det tar att ta upp den kan göra dig ouppmärksam, och olyckan kan vara framme. Jan Lindholm vill därför ha ett hårdare förbud, men yrkar inte på ett totalt förbud. Hans förslag är att man inte ska få ha telefonen i handen. Du får prata i den, men bara på högtalare eller hörlurar.

Mobil i bilen
Du får också använda mobilen som GPS på detta vis

Anledningen är att du ska ha händerna fria till att köra fordonet under hela färden. Skulle förslaget gå igenom kommer det till fördel för både säkerhet och förare som slipper ett totalt förbud.

Framtida användning

Trenden ser helt klart ut att gå allt mer åt stramare restriktioner av mobilanvändning i trafiken. Även om vi inte får ett totalt förbud nu finns det inget som säger att så inte är möjligt om 5-10 år. Det som är viktigt att komma ihåg är att ingen vet hur länge vi kommer köra bilarna själva. Automatiskt körda bilar är på framfart och spås dominera marknaden i den nära framtiden. Vid ett sådant scenario skulle du vara välkommen att använda alla tekniska prylar du vill vid körning, förutsatt att bilen är 100% självstyrd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *