Frågan om tiggare

Nu är tiggeriförbud är en het fråga i och med Vellinge kommuns nyligen införda förbud. Detta förbud innebär att det kommer bli förbjudet att tigga i några olika centrala delar av Vellinge, och det är moderaterna som drivit igenom detta.

Tiggarnas läge idag

Alla har vi någon gång sett en tiggare. De sitter ofta där många människor passerar, för att få så bra förutsättningar som möjligt. Ett hej som bryter på ett annat språk när man passerar dem och det gör lite ont inuti. Det är från Rumänien och Bulgarien de flesta tiggare kommer, detta av några olika anledningar. Rumänien är ett av de fattigaste länderna i EU och där är arbetslösheten väldigt hög. Inom EU får de som är medborgare i ett medlemsland resa obegränsat till de andra, men endast stanna i 3 månader utan uppehållstillstånd, och för att få ett sådant krävs ofta att man har ett jobb.

Tiggare i sverige

Tiggarnas bostäder är något som ofta diskuteras, eftersom de inte söker asyl så kan de inte bo på asylboenden, utan måste då söka sig till det billigaste alternativet möjligt. I många fall blir det ofta gamla husvagnar som ställs upp på parkeringar eller på särskilda ”tiggarläger” som kommunerna kan besluta om, eller så blir det provisoriskt byggda hus – mer som kojor- i skogsbryn i utkanten av någon stad.

Åsikter om tiggeri

Det är här många har olika uppfattningar.

Det Moderaterna menar med sitt tiggeriförbud är att tiggeriet inte är bra för någon. Invånare upplever att de blir påhoppade och hindrade från att besöka vissa platser just för att tiggarna sitter längs gatorna och tiggarna riskeras att utnyttjas och de får inte tillräckliga levnadsvillkor när de tigger.

När denna fråga diskuteras så handlar argumenten mot ett tiggeriförbud ofta om att det inte går att förbjuda och bara sopa under mattan. Fattighet kan inte förbjudas och det ska inte vara olagligt att be om ekonomisk hjälp från andra när man behöver det. Samt att vad räknas då som tiggeri? Är det endast romska människor som inte får sitta på gatan eller är det också förbjudet att fråga om en 20 lapp till en bussbiljett av någon förbipasserande?

De som vill ha ett tiggeriförbud trycker ofta på att tiggeriet inte löser tiggarens problem. Att få pengar för dagen är nog för just den dagen, men den tid när andra inte är lika givmilda så står den tiggande utan kontroll. Med ett ”vanligt” jobb så har man sig själv att förlita sig på för att jobba så man får sin lön, men tigger man så är man helt beroende av andra, till och med främlingar.

Kvinnlig tiggare

Om ett tiggeriförbud skulle införas i hela Sverige så skulle de som kommer från Europa behöva åka tillbaka, och så skulle det kunna göra att de länderna måste ta tag i problemet i och med att deras invånare inte längre åker iväg och blir ”osynliga” för landet.

Detta är en fråga som är väldigt aktuell och som kommer bli ännu mer aktuell vid nästa val. Fler kommuner och partier visar intresse i tiggeriförbud medan andra fortfarande ställer sig tveksamma. Frågan är ett dilemma som är svår att bestämma ett klart svar på då det finns både för och nackdelar med båda sidor. Det du kan göra som privatperson är att läsa på om frågan och tänka genom alla möjliga konsekvenser för att sedan skaffa dig en uppfattning och ta ställning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *