Migrationspolitik

Migration handlar om förflyttning. När man flyttar från något så kallas det emigration och när man flyttar till något eller in i ett annat land så kallas det immigration.

Migration är något som länge varit en stor fråga här i Sverige. Det som är vanligast att tänka på angående migration är dagens flyktingströmmar från mellanöstern, Afrika och Asien. Men, migration är även något som vi i Sverige ägnat oss åt.

Emigrationen från Sverige

Svenskarnas emigration var som störst under mitten av 1800 talet och fram till början på 1900 talet. Då emigrerade vi för att skördarna var dåliga och att det inte fanns en möjlighet för de som fortfarande levde på det dem odlade själv att fortsätta så. Flera missväxtår gjorde att Sverige inte var ett land med goda resurser och tillgångar, och därför sökte många lyckan på andra sidan atlanten. För, det var till Nordamerika de allra flesta åkte. Man färdades med båt över atlanten tillsammans med andra skandinaver. Här fanns bördig jord och ställen att bygga upp till sitt eget och ryktet gick om att allt var bättre i Amerika. Många fortsatte som bönder medan vissa tog del av storstäderna och andra jobbade som tjänstefolk i amerikanska hushåll. Många flyttade senare tillbaka när läget i Sverige blev bättre, man med att det år 1980 fanns 800 000 svensk-amerikaner i Amerika och många av dessa är fortfarande kvar, det är därför många Svenskar har släktband som sträcker sig över Atlanten.

Det hände även att Svenskar emigrerade till andra delar av världen så som Australien eller till Sydamerika.

Då blev emigrationen till sist ett problem då väldigt många begav sig från vårt land, förändringen kom i samband med andra världskriget då många flydde från Centraleuropa till vårt nordliga land fritt från det krig som då var. Denna invandring visade sig vara väldigt bra för Sverige då vi fick många kunniga arbetare och bra arbetsfolk över huvud taget.

Sedan dess har immigrationen till Sverige alltid funnits i olika mängder. I samband med olika kriser och krig har antalet nyanlända varierat.

Migration idag

Immigranter i södra Europa.

Idag är det inte lika vanligt att svenskarna emigrerar, detta pga. Att det inte är många som är fullt beroende av den svenska odlingen, i och med att exporten från andra delar av världen är så stor så drabbas inte vi av ”dåliga” växtår. Idag flyr människor från krig och svält i andra delar av världen. I mellanöstern pågår det krig mellan olika extremister och stora krigsstater som tvingar invånarna att söka bättre platser för sig själva och sina familjer. I Östafrika svälter flera miljoner invånare, till följd av det man tror är klimatförändringar har skapat. Torkan är stor och här är man mer beroende av vad sitt eget land kan producera.

I och med att det idag också är väldigt lätt att flytta så är det vanligt att de som har de ekonomiska tillgångarna gör det som ett nöje eller inom arbetet. Det finns idag många som söker bättre jobb i andra länder just för att lönerna är bättre. De som längtar efter solen och har pengarna kan idag flytta dit de vill, särskilt inom EU där invånarna är väldigt fria att flytta och röra sig som de vill. Den stora majoriteten har varit människor som flytt krigets Syrien. På bilden till över syns en överlastad båt med syrianska flyktingar som precis kommit fram till den grekiska ön Lesbos i medelhavet.

Migrationspolitik

Sveriges politik är idag till stor del fokuserad på de flyktingströmmar som kommit till Sverige. Vår regerings uppgift är att se över hur vi ska kunna hjälpa dessa människor och vilka vi ska hjälpa. Man beslutar om vilket stöd de nykomna ska få samt om hur man ska hantera de som återvänder från en tid iväg från Sverige. Migrationsverket är den myndighet i Sverige som har ansvar för att undersöka och bestämma över de olika flyktingarnas situationer personligen.