Viktiga frågor i valet 2018

Nu börjar det dra ihop sig till val igen och alla partier och alla inom politiken gör allt de kan för att
kampanja in i det allra sista. Men vad är det som svenskarna bryr sig om just nu? Inför varje val görs
undersökningar om vad svenskarna tycker är viktigt för att man sedan ska kunna jämföra detta och
se mönster över tid i koppling till händelser som sker i Sverige och runt om i hela världen.

Historiska valfrågor

Vilka frågor det svenska folket tycker är viktiga har självklart varierat från år till år så för att få en lite
bättre inblick i detta tänkte vi ta upp några exempel på viktiga valfrågor vid tidigare val enligt SCB:s
undersökningar och orsakerna till detta.
– 1988. År 1988 var miljöfrågorna väldigt stora, faktiskt den största valfrågan vid det valet. Hela 46 %
av de tillfrågade vid SCB:s undersökning uppgav att miljöfrågan var viktig. Ser vi tillbaka till vad som
kan ha orsakat detta stora intresse så ser vi att det dels fanns ett ökande intresse över hela världen i
miljöfrågorna men också en särskild händelse som uppmärksammats i media – Säldöden. Under 1988
dog över 5400 sälar utan någon förklaring och orsaken antogs vara miljöförstöringar. Det svenska
folket blev engagerade i sälarnas öde och detta bidrog till att miljön blev 1988 års viktigaste valfråga.

Säl som simmar. Efter säldöden blev miljön viktigare
– 90-talet. Man kan i SCB:s statistik se ett ökat intresse för migrationspolitisk just på 90 talet. Ser vi
tillbaka på just invandringen till Sverige då så ser vi att Sverige tog emot ett stort antal flyktingar från
Balkanländerna i samband med oroligheter i dåtidens Jugoslavien.
– 2006, 2010, 2014. Dessa år har frågan om EU varit mycket mindre intressant för svenskarna än vad
den var åren innan dess. Anledningen till att frågan om EU var stor i början och mitten på 90-talet
hade att göra med folkomröstningen om Sverige skulle inträda i EU eller inte. Efter att Sverige gått
med i EU och Sverige hade sin säkra plats så behövdes inte den frågan diskuteras igen och andra
valfrågor blev viktigare.

Nutid

Nu inför valet 2018 är utan tvekan migrationsfrågan störst. Efter de stora flyktingströmmarna från
mellanöstern som tagit sig till Europa så ligger ett stort ansvar på det parti och de människor som ska
styra Sverige att kunna ta hand om detta nya tillskott av människor som Sverige har fått. Frågor som
ställs är hur många flyktingar Sverige ska ta emot, hur vi kan hjälpa de som kommer hit och hur vi
som land kan bistå vid konflikterna i mellanöstern.

händer som symboliserar migration

En annan viktig valfråga är sjukvården. Dag efter dag skrivs det i media om brister i vården och detta
är något svenskarna generellt sätt är trötta på. Överbeläggningar, dåliga löner och misstag i vården är
det som Sveriges styre måste ta tag i. Många upplever att den svenska vården fungerar bra men inte
helt utan fel och en del hävdar att någon form av större förändring måste ske för att sjukvården ska
hålla samma goda kvalité som Sverige sägs ha.

Så, denna statistik kommer fortsätta föras och vad svenskarna tycker är intressanta valfrågor
kommer fortsätta variera. Det är politikernas uppgift att svara till folkets intressen och frågor för att
få så många röster som möjligt och för att kunna leda Sverige utefter folkets tankar för att Sveriges
starka demokrati ska kunna fortsätta att leva och utvecklas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *